logo
logo

مدیریت سفارش های کاری پروژه های نگهداری و تعمیرات

handsome-business-man-engineer-hard-hat-building.jpg

چرا از ابزار لیست کار استفاده می‌کنیم؟
این ابزار یک سیستم مدیریت سفارش کار را برای سازماندهی وظایفی که یک شرکت باید برای تجهیزات و مشتریان خود انجام دهد ارائه می‌دهد. لیست کار همه سفارشات کاری را در یک رابط ذخیره و ارائه می‌کند و به تیم ها اجازه می‌دهد بهتر ارتباط برقرار کنند و وظایف را کامل کنند. شرکت‌هایی که از لیست کار استفاده می‌کنند اغلب زمان، سود و سطوح بالایی از کارایی را در محل کار به دست می‌آورند.
قبل از نرم افزارهای سفارش کار، سفارش‌ها با استفاده از قلم و کاغذ و سیستم های بایگانی پوشه پردازش می‌شد. امروزه، تیم‌های تعمیر و نگهداری اغلب برای بهره‌وری بیشتر به نرم‌افزار سفارش کار روی می‌آورند و به تیم‌ها اجازه می‌دهند تا به طور مؤثری همه سفارش‌های کاری را برنامه‌ریزی، اجرا و گزارش دهند.

ابزار لیست کار سامانه متنا چه ویژگی هایی دارد؟
لیست کارها اعلان نیاز به نگهداری، تعمیرات یا عملیات را می‌دهد. سفارشات کاری از دیرباز جزء ضروری بسیاری از مشاغل، به ویژه در صنعت تعمیر و نگهداری بوده است. ابزار لیست کار متنا به ایجاد یک فرآیند استاندارد برای سازماندهی و ارائه سفارشات کاری کمک می‌کند. همچنین این ابزار برای تکنسین ها مفید است زیرا برنامه های روزانه خود را مشاهده و مدیریت می‌کنند. لیست کار دستورالعمل‌های واضح، جدول‌های زمانی اجرا و سایر راهنمایی‌های مرتبط را ارائه می‌دهد که مدیران می‌توانند مطمئن باشند کار به موقع و در چارچوب بودجه با ویژگی‌هایی که به آنها امکان برنامه‌ریزی، مانیتورینگ و ارتباط در تمام سطوح را می‌دهد، انجام می‌شود.

joblist

چه کسانی می‌توانند از ابزار لیست کار استفاده کنند؟
هر صنعت یا تأسیساتی که دارای تجهیزات باشد – چه عملیات های کوچک و چه در مقیاس بزرگ – می‌تواند از ابزارهای لیست کار بهره مند شود. برخی از مزایای آن عبارتند از:
1.    پیگیری زمان کار
2.    گزارش معیارهای مرتبط با تاریخ و زمان
3.    امکان افزودن افراد مرتبط به هرکار
4.    مشاهده مراحل، نظرات و افراد مربوط به هر سفارش کاری
5.    ارسال فوری تغییرات انجام شده از طریق پیامک به افراد مرتبط با هرکار
6.    امکان ثبت، مشاهده و انجام تغییرات در لیست کار با استفاده از تلفن همراه
7.    امکان طبقه بندی کارها در چهار دسته لیست کار، در حال انجام، در حال بررسی و انجام شده
8.    بهره مندی از پشتیبانی آنلاین و سریع سامانه متنا

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه ثبت شده است.