logo
logo

کسب مقام اول در پنجمین رویداد انجمن نوآوری انرژیک با موضوع راهکار های بهینه سازی مصرف انرژی

بهمرسانی-2048x833.jpg

پنجمین رویداد بهم رسانی مرکز نوآوری انرژیک با عنوان « رویداد عرضه محور راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی» در تاریخ شنبه 20 اسفند ماه 1401 و با هدف سرمایه گذاری بر طرح‌های نوآورانه در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، همراه با پنل‌های تخصصی ویژه فناوران و شرکت های دانش بنیان حوزه انرژی برگزار گردید.

پنجمین رویداد انرژیک
در این رویداد بیش از ۲۰ طرح دریافت شد و پس از داوری و ارزیابی اولیه و همچنین منتورینگ عمومی و تخصصی به رویداد نهایی راه پیدا کردند. هر کدام از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان حوزه نفت و انرژی به عنوان نوآفرینان این حوزه، در حضور مدیران و افراد کلیدی و متخصصان این صنعت به ارائه توانمندی‌ها و دستاوردهای خود در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی پرداختند.

پنجمین رویداد انرژیک

در این رویداد پس از امتیازدهی و ارزیابی داوران شرکت دانش بنیان پارس سیستم انرژی با عنوان طرح متنا (مانیتورینگ لحظه ای و کنترل تجهیزات حرارتی و برودتی و سیستم‌های تهویه مطبوع) حائز مقام اول شد.

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه ثبت شده است.